Szkolenie online – 17.03.2021 – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DZIALE IT – projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń

W trakcie warsztatów, przygotowanych z myślą o praktykach w zakresie zarządzania IT, przedstawione zostaną przykłady projektów bezpiecznych sieci oraz zagadnienia monitorowania i nadzoru. Uczestnicy wraz z prowadzącym będą mieli możliwość zbudowania bezpiecznej struktury nadzoru nad podatnościami i zabezpieczeniami, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dobrych praktyk oraz norm. Ponadto prowadzący przedstawi sprawdzone procedury i instrukcje związane […]

Szkolenie online – 18.03.2021 – Audyt zgodności systemów informatycznych z RODO

Poprawnie przeprowadzony audyt zgodności systemów informatycznych z RODO może być bardzo dobrym dowodem realizacji obowiązków, który może zostać łatwo wykorzystany przed sądem do obrony przed odpowiedzialnością administracyjną, jak również przed odpowiedzialnością cywilną. W trakcie szkolenia omówimy m.in.: metody audytu, tworzenie list kontrolnych, ustalenie obszarów zabezpieczeń, weryfikację zasad monitorowania użytkowników i procedur zapewniających uzyskanie kopii danych […]

Szkolenie online – 24.03.2021 – Bezpieczeństwo systemów informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych odpowiada za monitorowanie zgodności i rekomendacje w obszarach informatycznym, fizycznym oraz organizacyjnym. Aby przeprowadzić szacowanie ryzyka, ocenić skuteczność, zrozumieć architekturę, Inspektor Ochrony Danych powinien posiadać podstawową wiedzę o zabezpieczeniach i sposobach ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Podczas szkolenia prowadzący przystępnie i praktycznie wyjaśni: jak nie informatyk powinien rozmawiać z adminem? jaka […]

Szkolenie online – 25.03.2021 – RODO a krajowe ramy interoperacyjności (KRI) – różnice, podobieństwa, możliwe rozwiązania oraz nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli

W trakcie szkolenia prowadzący wyjaśni m.in. wymogi rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności normy obowiązujące w cyberbezpieczeństwie, obowiązki podmiotu realizującego zadania publiczne, podział zadań i odpowiedzialności, stosowanie norm ISO/IEC 27001, 27002, 27005 oraz dobrych praktyk NIST, wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zasady przeprowadzenia audytu, nadzorowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa oraz zasady informowania o stanie cyberbezpieczeństwa właściwych odbiorców zgodnie […]

Szkolenie online – 31.03.2021 – Ochrona danych osobowych i prywatności w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

W trakcie szkolenia prowadzący postara się w klarowny sposób wyjaśnić wszelkie niejasności związane z realizacją wymagań art. 25 RODO, zapewnieniem prywatności w procedurach uruchamiania nowych projektów, środkami technicznymi i organizacyjnymi, jakie należy wdrożyć w fazie projektowania i przetwarzania danych osobowych, konsekwencjami naruszenia art. 25 RODO oraz opracowaniem instrukcji ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej […]

Szkolenie online – 1.04.2021 – Audyt informatyczny w praktyce

W trakcie szkolenia prowadzący postara się w klarowny sposób wyjaśnić wszelkie niejasności, wskazać na punkty krytyczne w procesie zarządzania i audytowania stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostki i przedstawić sposoby zabezpieczenia się przed ich negatywnymi konsekwencjami. Warsztaty przygotowane zostały dla administratorów systemów, inspektorów ochrony danych, oficerów bezpieczeństwa, kadry kierowniczej. Szkolenie odbędzie się 1 kwietnia 2021 roku (czwartek) […]

Szkolenie online – 15.04.2021 – Procedury zarządzania usługami IT podmiotu realizującego zadania publiczne

W jednostkach realizujących zadania publiczne ważnym obowiązkiem jest zarządzanie usługamiinformatycznymi. Jak wskazują wyniki kontroli, jest to również aspekt zarządzania często pomijany w dokumentacjach. Realizacja tego wymogu wynika z praktyk zapisanych w normie ISO/IEC 20000, a także publikowanych przez ISACA w metodyce COBIT. Brak ustanowienia zasad eksploatacji zasobów systemów przy jednoczesnym braku monitorowania poziomów usług (również […]

Szkolenie online – 21.04.2021 – Monitorowanie użytkowników – zabezpieczenie interesów pracodawcy a prywatność pracownika

W jaki sposób należy nadzorować aktywność na hostach sieciowych oraz zbierać dowody elektroniczne? Jakie rozwiązania powinniśmy stosować w celu ochrony przed metodami wykorzystywanymi przez „sprytnych userów”, którzy często starają się znaleźć luki w stosowanych zabezpieczeniach? Kiedy monitorowanie pracownika na stacji roboczej jest zgodne z prawem? Na szkoleniu poruszane są problemy techniczne i organizacyjne dotyczące monitorowania […]

Szkolenie online – 22.04.2021 – Ochrona danych osobowych i prywatności w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych – Data Protection by Design & Default (DPbDD) w projektach informatycznych

W trakcie szkolenia prowadzący postara się w klarowny sposób wyjaśnić wszelkie niejasności związane z realizacją wymagań art. 25 RODO, zapewnieniem prywatności w procedurach uruchamiania nowych projektów, środkami technicznymi i organizacyjnymi, jakie należy wdrożyć w fazie projektowania i przetwarzania danych osobowych, konsekwencjami naruszenia art. 25 RODO oraz opracowaniem instrukcji ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej […]

Szkolenie online – 28.04.2021 – Ocena skutków oraz szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie danych osobowych zgodnie z RODO

8 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Dla podmiotów stosujących monitoring poczty elektronicznej, weryfikację tożsamości w miejscu pracy w celu kontroli dostępu, systemy monitoringu wejść do określonych pomieszczeń ocena […]

Szkolenie online – 29.04.2021 – Audyt informatyczny w praktyce

W trakcie szkolenia prowadzący postara się w klarowny sposób wyjaśnić wszelkie niejasności, wskazać na punkty krytyczne w procesie zarządzania i audytowania stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego jednostki i przedstawić sposoby zabezpieczenia się przed ich negatywnymi konsekwencjami. Warsztaty przygotowane zostały dla administratorów systemów, inspektorów ochrony danych, oficerów bezpieczeństwa, kadry kierowniczej. Szkolenie odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku (czwartek) […]

Szkolenie online – 6.05.2021 – RODO a krajowe ramy interoperacyjności (KRI) – różnice, podobieństwa, możliwe rozwiązania oraz nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli

W trakcie szkolenia prowadzący wyjaśni m.in. wymogi rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności normy obowiązujące w cyberbezpieczeństwie, obowiązki podmiotu realizującego zadania publiczne, podział zadań i odpowiedzialności, stosowanie norm ISO/IEC 27001, 27002, 27005 oraz dobrych praktyk NIST, wytyczne Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zasady przeprowadzenia audytu, nadzorowanie dokumentacji cyberbezpieczeństwa oraz zasady informowania o stanie cyberbezpieczeństwa właściwych odbiorców zgodnie […]