Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO i zarządzanie nim

Jednym z najtrudniejszych obowiązków wynikających z RODO jest szacowanie ryzyka utraty praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Jest ważnym narzędziem pozwalającym na potwierdzenie zgodności, której brak może być podstawą do nałożenia kar pieniężnych przez organ nadzorczy właściwy dla kraju członkowskiego UE.

Specjalizujemy się w prowadzeniu wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem. Tworzymy własne metody, które dostosowujemy do potrzeb klienta. Szkolimy i angażujemy kadrę w proces identyfikacji, analizy i oceny ryzyka.

Wdrażamy proces szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji w oparciu o metodologię dopasowaną do wymagań konkretnej działalności.

Nowe regulacje dotyczące zabezpieczeń danych osobowych w systemach informacyjnych wymagają często nowego podejścia. W dobie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych ich ochrona stała się procesem tym bardziej złożonym, wymagającym od administratorów danych oraz zarządzających bezpieczeństwem uwzględnienia wielu przepisów prawa, metod analizy oraz umiejętności określenia technicznych środków ochrony. To właśnie adekwatność zabezpieczeń do ryzyka, szczególnie właściwy wybór środków zaradczych jest głównym zadaniem, które skutecznie realizujemy zarówno w obszarze zabezpieczeń organizacyjnych, informatycznych jak i fizycznych.

Ryzyko jest rozpatrywane jako element systemu zarządzania:

  • w działalności podmiotów publicznych,
  • w firmach komercyjnych.

Pomagamy oceniać ryzyka dotyczące wykorzystywanych technologii, w tym systemów informatycznych.

Pomagamy oceniać ryzyka dotyczące wykorzystywanych technologii, w tym systemów informatycznych. Analizujemy potencjalne skutki podejmowanych działań, w tym skutki prawdopodobnych naruszeń postanowień umownych i przepisów prawa. Uwzględniamy czynniki w określaniu wpływu niepewności na cele, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Czy chcesz zadbać o bezpieczeństwo Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz:

Polityka prywatności (pole obowiązkowe)

6 + 13 =

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

NIP: 8992844827
REGON: 369689145
KRS: 0000737840

Napisz do nas:

Zostaw wiadomość

zadzwonimy do Ciebie!