Wydarzenia – ostatnio zakończone

Zachowanie ciągłości działania systemów informatycznych – planowanie, dobre praktyki, dokumentacja

W obecnym czasie firmy i urzędy nie mogą funkcjonować bez systemów informatycznych. Coraz trudniej bronić sięprzed atakami typu DDoS oraz Zero Day. Dlatego odpowiednia reakcja na incydent staje się krytycznym elementem administracji systemami. Zachowanie ciągłości działania krytycznych serwerów i pozostałej infrastruktury staje się jednym z najważniejszych zadań działów IT. Również komórki organizacyjne odpowiedzialne za politykę […]

Audyt zgodności systemów informatycznych z RODO

Z RODO wynika szereg obowiązków. Niezrealizowanie większości z nich grozi karą administracyjną i odpowiedzialnością cywilną. Oprócz realizacji obowiązków administrator musi również być w stanie wykazać, że je realizuje, brak tego wykazania również grozi karą. Poprawnie przeprowadzony audyt zgodności systemów informatycznych z RODO może być bardzo dobrym dowodem realizacji obowiązków, który może zostać łatwo wykorzystany przed […]

Szkolenie online – 13.05.2021 – Audyt zgodności systemów informatycznych z RODO

Poprawnie przeprowadzony audyt zgodności systemów informatycznych z RODO może być bardzo dobrym dowodem realizacji obowiązków, który może zostać łatwo wykorzystany przed sądem do obrony przed odpowiedzialnością administracyjną, jak również przed odpowiedzialnością cywilną. W trakcie szkolenia omówimy m.in.: metody audytu, tworzenie list kontrolnych, ustalenie obszarów zabezpieczeń, weryfikację zasad monitorowania użytkowników i procedur zapewniających uzyskanie kopii danych […]