Wydarzenia – ostatnio zakończone

Warsztaty stacjonarne Kazimierzu Dolnym – 08-11.09.2020 „Ocena skutków oraz szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie danych osobowych zgodnie z RODO”. Prowadzenie: Artur Cieślik

Tematy przewodnie warsztatów: Wytyczne dotyczące prowadzenia oceny skutków, szacowanie ryzyka dla danych osobowych, wybieranie zabezpieczeń na podstawie wyników analizy ryzyka. 8 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Dla podmiotów […]

Szkolenie online – 03.09.2020 – Ocena skutków oraz szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie danych osobowych zgodnie z RODO – prowadzenie: Artur Cieślik

8 lipca 2019 r. został opublikowany komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Dla podmiotów stosujących monitoring poczty elektronicznej, weryfikację tożsamości w miejscu pracy w celu kontroli dostępu, systemy monitoringu wejść do określonych pomieszczeń ocena […]

Szkolenie online – 02.09.2020 – Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i systemami informatycznymi urzędu z uwzględnieniem dostosowania tych obszarów do wymagań pracy zdalnej – prowadzenie: Artur Cieślik

W trakcie szkolenia prowadzący wyjaśni m.in. zasady pracy zdalnej i pracy mobilnej (bezpieczeństwo dostępu zdalnego, zgodność narzędzi z RODO, zezwolenie na dostęp zdalny z komputerów prywatnych, bezpieczeństwo telekonferencji i zasady identyfikacji użytkowników) oraz plan ciągłości działania dla sytuacji kryzysowej (utrzymanie ciągłości działania usług IT oraz monitorowanie zdalne systemów). Na szkoleniu omówione zostaną również wymogi rozporządzenia […]