Szacowanie ryzyka i ocena skutków zgodnie z RODO

Pomagamy w realizacji jednego z najtrudniejszych zadań: ocenie skutków dla ochrony danych osobowych oraz szacowaniu ryzyka utraty praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Ocena skutków służy do realizacji opisu przetwarzania i zarządzania ryzykami wynikającymi z przetwarzania danych. Jest ważnym narzędziem pozwalającym na potwierdzenie zgodności, której brak może być podstawą do nałożenia kar pieniężnych przez organ nadzorczy właściwy dla kraju członkowskiego UE.

Wdrożenie zarządzania cyberbezpieczeństwem zgodnie z ISO/IEC 27001

Prowadzimy wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wymaganego przez ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz dyrektywę NIS UE 2016/1148). Dyrektywa zobowiązuje państwa do zagwarantowania minimalnego poziomu zdolności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa poprzez ustanowienie organów właściwych oraz pojedynczego punktu kontaktowego do spraw cyberbezpieczeństwa, powołanie zespołów reagowania na incydenty komputerowe (CESIRT) oraz przyjęcia krajowych strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Ponadto dyrektywa formułuje obowiązki służące zapewnieniu cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług mających kluczowe znaczenie dla utrzymania krytycznej działalności społeczno-gospodarczej.

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Doradzamy, tworzymy dokumentację, audytujemy i szkolimy podnosząc poziom bezpieczeństwa prawnego, technicznego i organizacyjnego.

Audyt zgodności z RODO

i

Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)

~

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego

Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO i zarządzanie nim

Sprawdź w czym się specjalizujemy

Dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych

h

Planowanie ciągłości działania w IT

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych

Szkolenie kadry z zasad bezpieczeństwa

Jak pracujemy?

Poznaj metodykę naszej pracy.

Przez cały okres współpracy Klient obsługiwany jest przez ekspertów z dziedziny IT oraz polityk i strategii dla nowych technologii. Jesteśmy certyfikowanymi audytorami bezpieczeństwa informacji, prawnikami oraz informatykami. Nasza wiedza i doświadczenie obejmują cały zakres bezpieczeństwa informacji, od wymagań prawnych wynikających np. z RODO, ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, dyrektywy unijnej NIS, po projektowanie wielopoziomowych systemów zabezpieczeń w systemach informatycznych.

Nasze konsultacje to również szkolenia, pozwalające kontynuować Klientowi zarządzanie wspólnie wypracowanymi rozwiązaniami.

Nasze usługi dostarczamy zawsze na czas, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz potrzebami Klienta.

Analiza / audyt

 • Ustalenie potrzeb i celu realizacji
 • Analiza stanu faktycznego
 • Rekomendacje

Koncepcja

 • Przygotowanie koncepcji lub projektu
 • Uzgodnienie szczegółów realizacji
 • Zaplanowanie harmonogramy działań

Wdrożenie

 • Przygotowanie materiałów dopasowanych do wymagań klienta
 • Omówienie zagadnień
 • Ustalenie ostatecznego kształtu produktu prac

Monitorowanie i doradzanie

 • Sprawdzenie efektów wdrożenia
 • Doradzanie w celu lepszego dopasowania do organizacji
 • Monitorowanie realizacji

Czy chcesz zadbać o bezpieczeństwo Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz:

Polityka prywatności (pole obowiązkowe)

6 + 3 =

O firmie

Dowiedz się więcej o naszej firmie.

Firma rozpoczęła działalność w 2008 r. jako artSystems Artur Cieślik, wychodząc naprzeciw potrzebom stale rozwijającego się rynku rozwiązań ochrony informacji i bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych. Obecnie jako ACSEC Sp. z o.o. wspieramy przedsiębiorstwa i instytucje sektora publicznego w podnoszeniu efektywności działania poprzez audyty, konsulting i wsparcie rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 

Misją firmy jest wspieranie przedsiębiorstw i instytucji sektora publicznego w podnoszeniu efektywności działania, poprzez audyty, konsulting i wsparcie rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, szczególną uwagę poświęcając zabezpieczeniom danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych, oraz wdrażanie zasad polityki bezpieczeństwa i szkolenie personelu.

 

Stosujemy nowoczesne narzędzia i technologie, dostępne na rynku IT, oraz najnowsze metodyki zgodne z normami ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 oraz ISO 22301.

 

 

 

 

 

 

 

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

NIP: 8992844827
REGON: 369689145
KRS: 0000737840

Napisz do nas:

Zadzwoń: