Wdrożenie zgodności z cyberustawą

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczy zarówno firm jak i instytucji.

W ustawie mowa jest o:

 • operatorach usług kluczowych (OUK), w tym m.in. największe banki, firmy z sektora energetycznego, przewoźnicy lotniczy i kolejowi, armatorzy, szpitale;
 • dostawcach usług cyfrowych (DUC), w tym m.in. firmy posiadające internetowe platformy handlowe;
 • podmiotach publicznych.

Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.

Ustawa zobowiązuje firmy oraz podmioty publiczne do uruchomienia pojedynczego punktu kontaktowego do spraw cyberbezpieczeństwa oraz powołanie osób i zespołów zajmujących się reagowaniem na incydenty komputerowe.

Najważniejszym obowiązkiem jest obsługa incydentu, na którego zgłoszenie firma oraz podmiot publiczny mają tylko 24 godziny od momentu wykrycia.

Najważniejsze aspekty wdrożenia obejmują:

1. Organizację ról, odpowiedzialności i uprawnień w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

2. Opracowanie zapisów umów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

3. Opracowanie zarządzania incydentami, w tym procesu obsługi incydentów:

 • identyfikacji incydentów,
 • sposobu monitorowania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem systemów,
 • sposobu raportowania,
 • zgłaszania incydentów do CSIRT w czasie 24 godzin od momentu wykrycia incydentu.

4. Opracowanie procesu szacowania ryzyka:

 • regulacje wewnętrzne opisujące sposób zarządzania ryzykiem,
 • dokumentacja z przeprowadzania okresowej analizy ryzyka utraty integralności, poufności lub dostępności informacji, w tym rejestr ryzyk, zawierający informacje o zidentyfikowanych ryzykach, ich poziomie, plan postępowania z ryzykiem, zgodnie z normą ISO/IEC 27005.

5. Opracowanie procesu kontroli dostępu:

 • regulacje wewnętrzne opisujące zarządzania uprawnieniami użytkowników do pracy w systemach teleinformatycznych,
 • zasady kontroli dostępu do zasobów teleinformatycznych.

6. Opracowanie zasad ciągłości działania:

 • regulacje wewnętrzne, w których określono zasady tworzenia, przechowywania oraz testowania kopii zapasowych danych i systemów;
 • plany ciągłości działania.

7. Opracowanie zasad nadzoru nad zmianą:

 • regulacje wewnętrzne opisujące wymagania w zakresie wdrażania systemów;
 • regulacje wewnętrzne opisujące sposób przeprowadzania zmian w systemach teleinformatycznych.

8. Opracowanie zasad nadzoru nad dokumentacją:

 • zasady zapewnienia dostępu tylko dla osób upoważnionych;
 • regulacje wewnętrzne opisujące zasady zarządzania dokumentacją KSC;
 • zasady zapewnienia poufności, integralności oraz dostępności dokumentacji.

9. Opracowanie standardu zabezpieczeń fizycznych.

10. Opracowanie standardów zabezpieczeń informatycznych.

Czy chcesz zadbać o bezpieczeństwo Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz:

Polityka prywatności (pole obowiązkowe)

1 + 9 =

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

NIP: 8992844827
REGON: 369689145
KRS: 0000737840

Napisz do nas:

Zostaw wiadomość

zadzwonimy do Ciebie!