Audyt zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI)

Krajowe Ramy Interoperacyjności to inaczej…

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Dotyczy ono minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Status wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa w jednostkach mogą kontrolować Najwyższa Izba Kontroli oraz Ministerstwo Finansów. Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji wykonujemy zgodnie z wytycznymi dla audytorów wewnętrznych w sprawie przeprowadzania okresowych audytów bezpieczeństwa informacji zgodny z KRI.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o informatyzacji kontroli działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust. 2, pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej audyt należy wykonywać:

  • w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej,
  • w innych podmiotach publicznych.

Posiadamy wiele doświadczeń audytowych oraz wdrożeniowych w związku z realizacją wymagań KRI.

Pierwszy audyt wykonaliśmy już w czerwcu 2012 roku, miesiąc po wejściu w życie rozporządzenia.

Zapraszamy do współpracy.

Czy chcesz zadbać o bezpieczeństwo Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz:

Polityka prywatności (pole obowiązkowe)

10 + 9 =

ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

NIP: 8992844827
REGON: 369689145
KRS: 0000737840

Napisz do nas:

Zostaw wiadomość

zadzwonimy do Ciebie!