Zbieranie informacji o szczepieniu w świetle przepisów RODO

Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Przetwarzanie takich danych wymaga większej ochrony oraz spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek określonych w art. 9...

Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Silne kompetencje nadzorcze jakie uzyskał Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu) odnośnie monitorowania i egzekwowania RODO z pewnością mogą skłaniać każdego administratora oraz podmiot przetwarzający do poświęcenia odrobiny swojego czasu na związane z...

Cyberbezpieczeństwo w Polsce, Europie i na świecie

W styczniu 2021 r. opublikowana została 16 edycja Global Risk Report opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne, w którym wskazane zostały najważniejsze zagrożenia dla światowej gospodarki, z którymi borykamy się obecnie lub będziemy w najbliższej przyszłości. O...

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z KRI i normą ISO 27001

Zarówno jednostki publiczne, jak i te działające w sektorze prywatnym wdrażają różne metody skutecznej ochrony przed zagrożeniami dla cennych i w większości prawnie chronionych danych. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji powinno być zintegrowane z innymi procesami...

Inwigilacja czy monitorowanie?

Funkcje oprogramowania pozwalają na bardzo szeroki zakres monitorowania tego, co się dzieje na komputerze użytkownika. I to nie zawsze w zakresie, który jest niezbędny do osiągniecia celu monitorowania. Co jest zatem celem monitorowania? Pytając kierownictwo oraz...

Media społecznościowe a dane osobowe

Kwestia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez media społecznościowe co rusz elektryzuje opinię publiczną na całym świecie. W ostatnim czasie mieliśmy kolejną odsłonę, chyba niekończącego się serialu związanego z różnego rodzaju wyciekami danych...