Bezpieczeństwo aplikacji webowych

Sieć Internet jest doskonałym i niedrogim kanałem wymiany informacji pomiędzy firmą a klientem pod warunkiem, że istnieje sposób na przechwytywanie i przechowywanie wszystkich niezbędnych danych oraz zwracanie użytkownikom oczekiwanych wyników. Dzięki aplikacjom...

Testowanie podatności systemów informatycznych

Bardzo często administratorzy systemów rozumieją i znają ryzyka związane z cybernetycznymi zagrożeniami dla aplikacji, którymi zarządzają. Większość opiera badanie luk w zabezpieczeniach aplikacji i systemów na zautomatyzowanych narzędziach, które wyszukują słabości i...

Administrator Danych Osobowych – jego rola i obowiązki

Zgodnie z art. 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy...

RODO w czasach Brexitu. Co dalej?

1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania formalnie opuściła Unię Europejską i jest obecnie „krajem trzecim” zgodnie z definicją RODO (tj. krajem spoza UE bez decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony). Zapisy umowy podpisanej przez Wielką Brytanię i UE w grudniu...