Zarządzanie cyberbezpieczeństwem staje się kluczowym wyzwaniem dla każdej organizacji. Wykład prowadzony przez naszego eksperta Artura Cieślika na Forum Kierowników IT w Administracji skupiał się na przedstawieniu nowoczesnych narzędzi i metod efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego. Szczególną uwagę poświęcono dyrektywie NIS2, analizując jej wpływ na strategie zarządzania cyberbezpieczeństwem w kontekście europejskich regulacji. Prezentowane treści  wyjaśniały złożoność cyberzagrożeń oraz  oferowały praktyczne wskazówki dotyczące budowania silnej infrastruktury obronnej. Niniejsza publikacja zawiera zbiór wszystkich materiałów z wykładu. Materiały są źródłem wiedzy dla organizacji wdrażających skuteczne strategie w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Materiały: Narzędzia w skutecznym zarządzaniu cyberbezpieczeństwem