Pandemia jest wyzwaniem dla wszystkich, bardzo częstą reakcją jest obniżanie kosztów. Pomimo, iż utrzymanie kosztów na niższym poziomie stało się niezwykle ważne jednym z obszarów istotnym z punktu widzenia funkcjonowania działalności, w którym nie należy ciąć kosztów, jest szkolenie pracowników. W dużej części organizacji zmienił się sposób pracy, a co za tym idzie wymagany od pracowników jest rozwój dodatkowych umiejętności i nowych zdolności, aby efektywnie wykonywać pracę np.: w sposób zdalny lub z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi informatycznych.

Rozwiązaniem mogą tutaj okazać się szkolenia elearningowe. Obecnie systemy szkoleniowe zapewniają bard bogaty wachlarz możliwości w tym tworzenie interaktywnych filmów ze zsynchronizowanymi transkrypcjami, e-bookami, testami, ocenami i certyfikatami.

Podnoszenie świadomości pracowników o nowych zagrożeniach bezpieczeństwa, nowych sposobach pracy czy pojawiających się nieustannie nowych wymaganiach prawnych nie powinno być odkładane w czasie. Z jednej strony jesteśmy zobowiązaniu do zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych w organizacji z drugiej strony pojawiają się nieustannie nowe ryzyka związane ze zmianą sposobów przetwarzania informacji w systemach, wykorzystaniem pracy zdalnej w większym zakresie niż kiedykolwiek dotychczas oraz rozproszenia lokalizacji przechowywania krytycznych danych.

Jednym ze sposobów przeprowadzania szkoleń jest kształcenie na odległość: e-learning. Szkolenia realizowane przy użyciu witryn internetowych tzw. platform edukacyjnych jest zarówno sposobem na podnoszenie świadomości pracowników jak i na obniżenie kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach w sposób tradycyjny.

ACSEC Sp. z o.o. proponuje w szczególności swoim klientom platformę Moodle, która jest środowiskiem nauczania zdalnego dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej jak i aplikacji mobilnej. Moodle pozwala na tworzenie kursów internetowych oraz zarządzanie procesem szkolenia. Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności to przede wszystkim szkolenia w formie prezentacji szkoleniowej zakończonej uzyskaniem certyfikatu po poprawnym zaliczeniu testu. Oczywiście ten zakres nie wszystkich możliwości platformy Moodle.

Kilka cech Moodle’a:

  1. Moodle jest udostępniany bezpłatnie zgodnie z powszechną licencją publiczną GPL;
  2. nie wymaga instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze użytkownika, chyba że chcemy skorzystać z aplikacji mobilnej;
  3. do obsługi kursów od użytkowników wymagane są jedynie podstawowe umiejętności obsługi przeglądarki internetowej.

Podstawowym elementem Moodle’a jest kurs, wszystko co wiąże się z procesem szkolenia realizowane jest w ramach kursu. Główne elementy kursu to:

  1. materiały szkoleniowe: czyli część merytoryczna naszego szkolenia i tutaj możemy zamieścić bogaty zasób materiałów takich jak dokumenty PDF, prezentacje multimedialne, pliki video, dokumenty HTML, bloki tekstowe, zawartości witryn internetowych lub książki;
  2. czynności/aktywności uczestnika kursu: czyli obszar, w którym oczekujemy od uczestników kursu podjęcia działań i tutaj uczestnicy mogą znaleźć między innymi: testy, ankiety, czat, forum, quiz, zadania, certyfikaty.

Platforma Moodle daje bardzo bogaty wachlarz funkcji i raportów umożliwiających śledzenie postępów pracowników w realizacji szkoleń. Możemy budować wielopoziomowe systemy uzyskiwania kompetencji potwierdzające poziom przyswojenia wiedzy zawartej w kursach poprzez każdorazowe sprawdzenie przed przejściem do kolejnych etapów. Warto pamiętać i każdy kurs ma własny moduł oceniania, gdzie gromadzone są wyniki i postępy naszych pracowników. Możemy śledzić postępy w kursach poprzez: raporty aktywności, raport z podziałem kompetencji, raport uczestnictwa, statystyki czy monitorowanie zdarzeń.

Jedną z wielkich zalet oferowanych przez ACSEC Sp. z o.o. szkoleń na platformie Moodle jest możliwość uruchomienia szkoleń bez angażowania Państwa pracowników. Całość realizowana jest może być realizowana poprzez samodzielne zgłoszenie się pracownika na kurs lub zarejestrowanie kont pracownikom przez nasz zespół. System może być utrzymywany na naszych zasobach lub zaimplementowany w Państwa środowisku w zależności od potrzeb. Kursy oferowane przez ACSEC Sp. z o.o. kończą się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, w tym zaliczenie testu.

Korzystanie z elektronicznych platform szkoleniowych umożliwia, przy ograniczeniu kosztów, ze względu na brak kosztów dojazdu czy zakwaterowania. A jako najważniejsze z zalet e-learningu można wymienić ogromną oszczędność czasu, możliwość zaplanowania i takiego rozłożenia w czasie, żeby realizacja kursu nie kolidowała z innymi obowiązkami.

Autor: Piotr Maziakowski