Funkcje oprogramowania pozwalają na bardzo szeroki zakres monitorowania tego, co się dzieje na komputerze użytkownika. I to nie zawsze w zakresie, który jest niezbędny do osiągniecia celu monitorowania. Co jest zatem celem monitorowania? Pytając kierownictwo oraz administratorów uzyskujemy najczęściej odpowiedź: bezpieczeństwo, zgodność z zasadami wykorzystania sprzętu i oprogramowania.

Jednak funkcje oprogramowania służącego do monitorowania pozwalają na wiele więcej niż tylko podstawowe sprawdzanie użytkownika:

 • Zdalne monitorowanie aktywności użytkownika w Internecie
 • Określanie dostępu użytkownika zasobów
 • Analiza zachowań użytkownika
 • Wykorzystanie aplikacji
 • Kontrolowanie instalacji nowych programów
 • Zdalny podgląd pulpitu systemu operacyjnego stacji roboczej
 • Nadzorowanie uruchomionych procesów
 • Monitorowanie otwieranych portów przez hosta
 • Kontrolowanie powiązań w warstwie 2
 • Przechwytywanie transmisji hosta
 • Analiza komunikacji z hostem
 • Monitorowanie zapisów logów systemowych
 • Kategoryzowanie treści
 • Inwentaryzacja sprzętu oraz oprogramowania
 • Śledzenie użycia programów (pierwszy plan, w tle, czas, aktywność w aplikacji)
 • Rejestrowanie znaków wprowadzanych z klawiatury
 • Blokowanie stron internetowych
 • Rejestrowanie wejść na strony internetowe
 • Podgląd i nagrywanie ekranu komputera
 • Zdalne blokowanie dostępu do komputera
 • Przechwytywanie wiadomości e-mail włącznie z załącznikami
 • Archiwizacja poczty z klientów webowych
 • Nagrywanie konwersacji chat
 • Reagowanie na słowa kluczowe w transmisji
 • Śledzenie wydruków ze stanowiska pracy
 • Śledzenie dokumentów zapisywanych na nośnikach zewnętrznych

Pojawiają się również funkcje dotyczące analizy anomalii. Jedną z podstawowych cech jest monitorowanie dostępu do stacji roboczej czy laptopa. Na podstawie informacji o adresie IP, z którego następuje logowanie oraz np. geolokalizacji system monitorujący powiadomić administratora o podejrzanym zachowaniu użytkownika, które odbiega od jego codziennego zachowania. Analizę uzupełnia uczenie się wzorców zachowań osób i grup, oparte na uczeniu maszynowym. Umożliwia nauczenie systemu monitorujące, jak wygląda normalność dla każdego użytkownika w monitorowanej sieci. Cechami monitorowanymi są między innymi sposób korzystania z aplikacji, ilość wiadomości i komunikacji sieciowej, rodzaje i ilość wysyłanych dokumentów, oraz same treści wiadomości oraz wysyłanych dokumentów.

Niektóre funkcje oprogramowania monitorującego pozwalają na identyfikowanie i kategoryzowanie opinii wyrażonych w treści wiadomości e-mail. To może prowadzić do wskazania niezadowolonych pracowników i możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji np. w związku z ryzykiem ataku ze strony tzw. insidera!

Łatwo przy takim bogactwie funkcji i możliwości zbierania danych (nie bójmy się tego słowa 😊) osobowych wykroczyć poza zakres niezbędny do celów, dla których monitorowania zostało uruchomione. A monitorowanie działań użytkownika na stanowisku komputerowym jest niezbędne m.in. aby sprawdzać uruchamiane oprogramowanie, w jaki sposób użytkownik z niego korzysta oraz czy uruchamiane oprogramowanie można uznać za bezpieczne, analiza zachowania użytkownika na komputerze pod kątem bezpieczeństwa – użytkownik może wysyłać dane za pomocą poczty elektronicznej lub skorzystać do wymiany danych z dysków cloudowych.

Monitorowanie wynika również z konieczności sprawdzania wykorzystania nośników zewnętrznych, które, jak np. pendrajwy, które można w łatwy sposób podłączyć do dowolnego komputera i za jego pomocą przenieść dane lub aplikacje. Dostępność zasobów Internetu jest dodatkowym czynnikiem wpływającym na ciągłe zagrożenie ze strony oprogramowania, które może okazać się malwarem. Ponadto użytkownik może próbować pobrać i uruchomić oprogramowanie dostępne w Internecie, które może stanowić bardzo istotny zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Monitorowanie użytkownika oraz wykorzystywanego przez niego sprzętu i oprogramowania wpływają jednocześnie na aspekty bezpieczeństwa stacji roboczych, jak również nadzorowanie zgodności ich wykorzystania. Jednak pamiętajmy o ograniczeniu zakresu do tych funkcji, które są niezbędne do monitorowania proaktywnego w obszarach bezpieczeństwa i zgodności. System monitoringu użytkownika systemu o szerokim zakresie, zbierający ogromną ilość danych w trybie ciągłym, może naruszać RODO i jednocześnie stanowić problem z punktu widzenia zabezpieczenia dostępu do zebranych danych, ich analizy i właściwej obróbki w celu raportowania.

Autor: Artur Cieślik