Cyberbezpieczeństwo to stale rozwijająca się dziedzina i niezwykle ważne jest, aby być na bieżąco śledzić najnowsze trendy i za nimi podążać. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego przedstawiono raport, w którym zwrócono uwagę na główne wyzwania dla cyberbezpieczeństwa w 2024 roku. W raporcie zwrócono w szczególności uwagę na pogłębiające się nierówności cybernetyczne i głęboki wpływ nowych technologii.

W raporcie wskazano, iż liczba małych i średnich firm, które utrzymują minimalną realną odporność cybernetyczną, spadła o 30%. Podczas gdy duże organizacje wykazały znaczny wzrost odporności cybernetycznej.  Jednocześnie ponad dwa razy więcej małych i średnich firm deklaruje, iż nie są odpowiednio przygotowani w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zwrócono także uwagę na wpływ na cyberbezpieczeństwo nowych technologii. Jak wskazuje raport nowe technologie przyniosą nowe wyzwania związane w zakresie cyberbezpieczeństwa co z kolei może pogłębić różnice pomiędzy dużymi organizacjami w MŚP. Ponieważ coraz więcej organizacji wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji rosną również potrzeby w zakresie wiedzy na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego dla tej technologii. Jak wskazano w raporcie mniej niż jeden na 10 respondentów uważa, że w ciągu najbliższych dwóch lat generatywna sztuczna inteligencja da przewagę obrońcom nad atakującymi, natomiast około połowa kadry kierowniczej twierdzi, że postęp w zakresie możliwości przeciwdziałania (phishing, złośliwe oprogramowanie, deepfake’i) stanowi najbardziej niepokojący wpływ generatywnej sztucznej inteligencji na cyberbezpieczeństwo. W raporcie zauważono, że oczekuje się, że niedobór pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem utrzyma się w 2024 r., a szacuje się, że na całym świecie będzie 3,5 miliona nieobsadzonych miejsc pracy w cyberbezpieczeństwie. Podkreślono również potrzebę bardziej skoordynowanego i zharmonizowanego otoczenia regulacyjnego w celu przeciwdziałania globalnemu charakterowi zagrożeń cybernetycznych. Raport sugeruje, że cyberbezpieczeństwo może być czynnikiem umożliwiającym prowadzenie działalności, a nie tylko centrum kosztów, jeśli organizacje przyjmą proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa.

Natomiast prognozy IBM na 2024 rok zawarte w raporcie Cybersecurity trends: IBM’s predictions for 2024 sugerują, że cyberprzestępcy będą stosować taktyki oszustwa opracowane przez sztuczną inteligencję, aby oszukać niczego niepodejrzewających użytkowników, konsumentów, a nawet urzędników publicznych. Oczekuje się, że przedsiębiorstwa odnotują napływ „użytkowników sobowtórów”, którzy używają skradzionych lub fałszywych tożsamości, aby uzyskać dostęp do poufnych informacji, a także że liczba ataków ransomware będzie nadal rosła, a głównym celem będą samorządy lokalne. Raport podkreśla, że lata wyborcze stanowią podatny grunt dla kampanii socjotechnicznych i dezinformacyjnych. Takie trendy to tylko kilka z wielu, które mają kształtować krajobraz cyberbezpieczeństwa w 2024 roku. Jak zawsze, ważne jest, aby zachować czujność i podejmować proaktywne środki w celu ochrony siebie i swojej organizacji przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Autor: Piotr Maziakowski