e-Learning w administracji publicznej

Szanowni Państwo,

Jednym z wymagań Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności jest zapewnienie szkoleń osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak:

  1. zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
  2. skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
  3. stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich;

sl_elearning

Z drugiej strony ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych narzuca obowiązek zapoznania z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przez wszystkie osoby biorące udział w procesie przetwarzania danych osobowych.

Sprostać tym wymaganiom nie oznacza spędzić wiele dni na szkoleniach wyjazdowych, wiele godzin na wykładach czy ponieść w związku z tym wysokie koszty.

Log-in box on computer screen of admin W ostatnim czasie coraz większe znaczenie zyskują systemy e-learningowe stanowiące wsparcie dla nauczania przy wykorzystaniu technik komputerowych i Internetu. Taka forma pozyskiwania wiedzy staje się coraz bardziej popularna ze względu na swój niewątpliwie elastyczny charakter. Tradycyjne kursy zabierają dużo cennego czasu, a w obecnych czasach społeczeństwa informacyjnego szkolić musimy się wszyscy.
 Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przedstawiamy Państwu e-szkolenia stworzone na bazie długoletniego doświadczenia trenera kadr administracji publicznej Artura Cieślika. Stawiamy sobie za cel ciekawy sposób przekazania informacji zapewniając maksymalnie szybki dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wykorzystanie wielu kanałów komunikacyjnych: strony internetowej, e-maili, czatów, forów, komunikatorów, quizów i testów. Trainer with student working on desktop computer

Szkolenia są publikowane przy pomocy aplikacji Moodle, która obecnie jest jednym z najpopularniejszych narzędzi e-learningowych.

Aplikacja została specjalnie dostosowana do potrzeb jednostek finansów publicznych i umożliwia szybkie wdrożenie. Pozwala na integrację ze środowiskiem informatycznym, pozwalając jednocześnie na prostą i intuicyjną obsługę przez mniej doświadczonych użytkowników. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i prywatności danych użytkowników zarówno dla małych grup jak i w kliku tysięcznych środowiskach.

Moodle wspiera dziesiątki tysięcy środowisk edukacyjnych na całym świecie, ciesząc się zaufaniem organizacji dużych i małych. 65 milionów użytkowników na całym świecie sprawia, iż jest to najczęściej stosowana platforma edukacyjna zarówno w edukacji, przedsiębiorstwach komercyjnych jak i administracji publicznej.

Zapraszamy do kontaktu

e-mail: polityka@politykabezpieczenstwa.com.pl

Formularz kontaktowy