Klienci

Obsługujemy Klientów zarówno z branż biznesowych, jak też instytucje sektora publicznego. Na co dzień świadczymy usługi audytowe, outsourcingowe oraz szkoleniowe dla klientów o zróżnicowanej infrastrukturze  i budowie systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemem teleinformatycznym. Dbamy o bezpieczeństwo oraz doradzamy w kwestii rozwoju i zgodności organizacji w zakresie informacji wrażliwych i ochrony danych osobowych. Wdrażamy rozwiązania, dostosowane do specyfiki wielu branż, pomagając naszym klientom w usprawnianiu procesów we wszystkich obszarach działalności. Naszymi Klientami są między innymi: sądy powszechne, jednostki z sektora administracji publicznej, firmy produkcyjne, firmy usługowe i szkoleniowe, wydawnictwa.

Zaufali nam m. in.:

 • Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 • PCC IT S.A.
 • NITROERG S.A.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Gdańska
 • Państwowa Agencja Atomistyki
 • Urząd Miasta Lublina
 • Urząd Miasta Olsztyna
 • Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 • Presscom Sp. z o.o.
 • Dipservice S.A.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 • Elsevier Urban&Partner Sp. z o.o.
 • Polski Holding Nieruchomości S.A.
 • Warszawski Holding Nieruchomości S.A.
 • Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
 • Główny Inspektorat Pracy
 • Gambit Sp. o.o.
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
 • Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu
 • Intraco S.A.
 • Budexpo Sp. z o.o.
 • Dalmor S.A.
 • Urząd Miasta Żyrardowa
 • Starostwo Powiatowe w Kartuzach
 • Starostwo Powiatowe w Tarnowie
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza.

i wiele innych instytucji oraz przedsiębiorstw.

Na życzenie dostarczymy posiadane referencje.

e-mail: polityka@politykabezpieczenstwa.com.pl

Formularz kontaktowy