Kadra

Artur Cieślik – główny konsultant, audytor wiodący i trener

Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001, doświadczenie audytowe potwierdzone certyfikatem IRCA Certified Lead Auditor (nr w rejestrze: 6035034). Specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji, projektowaniu i wdrażaniu Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Redaktor naczelny miesięcznika „IT Professional”. Członek rady programowej i autor publikacji dla kwartalnika „ABI Expert”. Jest ponadto trenerem z wieloletnim doświadczeniem; współpracuje z centrami szkoleniowymi „IT Professional Academy” „Informacja Publiczna”, „Forbes Academy” oraz „IT w Administracji”. Autor artykułów i ekspert miesięcznika „IT w Administracji”. Wykładowca na uczelniach wyższych: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego.

Trener i menedżer z 15 letnim doświadczeniem w branży technologii ochrony danych. Autor licznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, oceny ryzyka dla aktywów informacyjnych, audytów zabezpieczeń systemów informatycznych, jak również zabezpieczeń fizycznych oraz organizacyjnych.

Informacja o kompetencjach

 • prestiżowe potwierdzenie doświadczenia audytowego IRCA Certified Lead Auditor (nr w rejestrze: 6035034)
 • projektowanie i audyt Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • projektowanie i audyt zabezpieczeń w heterogenicznych środowiskach informatycznych
 • zarządzanie i audyt procesów przetwarzania informacji
 • zarządzanie i audyt procesów IT
 • szczegółowa wiedza o technologiach informatycznych
 • doskonała znajomość zagadnień zabezpieczeń w systemach sieciowych
 • certyfikat audytora wiodącego normy 27001 uzyskanego zgodnie z IRCA w Brytyjskim Krajowym Komitecie Normalizacyjnym (BSI)
 • szczegółowa wiedza o problematyce zarządzania usługami zgodnie z normą ISO/IEC 20000
 • tytuł MBA uzyskany przy współpracy z Franklin University
 • certyfikat ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzania projektami
 • wykładowca na konferencjach i trener z wieloletnim doświadczeniem
 • członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Piotr Maziakowski – konsultant, audytor wiodący

Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001, specjalizuje się w audycie bezpieczeństwa informacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w administrowaniu systemami bezpieczeństwa. Wieloletni menedżer działu IT.

Audytor i konsultant bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych. Posiada certyfikaty audytora wiodącego normy PN/ISO IEC 27001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji”. Wieloletni specjalista Działu Controllingu i Informatyki i administrator systemów sieciowych oraz systemów zarządzania.

Informacja o kompetencjach

 • certyfikat audytora wiodącego normy 27001 uzyskanego zgodnie z IRCA w Brytyjskim Krajowym Komitecie Normalizacyjnym (BSI)
 • audyt Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • audyt zabezpieczeń w heterogenicznych środowiskach informatycznych
 • audyt procesów przetwarzania informacji
 • audyt procesów IT
 • opracowywanie procedur bezpieczeństwa informacji
 • znajomość zagadnień zabezpieczeń w systemach sieciowych